SIGMA® Total Knee System

SIGMA® Total Knee System
سیستم SIGMA® Knee، ارائه دهنده‌ی یک سیستم زانوی کامل و مجتمع میباشد. زانوی SIGMA، برپایه‌ی سیستم P.F.C® Total Knee (که در سال 1984 معرفی شد)، تاریخچه‌ی نوآورانه‌ و مبتنی بر پیشینه‌ی کلینیکی خود را ادامه میدهد.
زانوی SIGMA، علاوه‌بر اینکه گستره‌ی وسیعی از فلسفه‌های جراحان و تکنیک‌های جراحی را دربر گرفته، گزینه‌های متنوعی را در برابر بیماران قرار داده و در عین حال نیز نتایج کلینیکی و عملکردی قابل توجهی را فراهم آورده است.
این سیستم زانو به کمک طراحی‌های مختلف خود از جمله: طراحیِ حفظ رباط صلیبیِ خلفی (Posterior Cruciate Retaining)، طراحیِ پایداری خلفی قطعه‌ی فمورال (Posterior Stabilized Femoral component)، و طراحی قطعه‌ها‌ی تیبیالِ متحرک (Mobile Bearing) یا ثابت (Fixed Bearing)، برای گستره‌ی وسیعی از موارد کلینیکی، راه حل جراحی پیشنهاد میکند.

نظرات در مورد این محصول

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید:   

      ثبت شود