TomoFix Lateral Distal Femur Plate

TomoFix Lateral Distal Femur Plate
TomoFix Lateral Distal Femur Plate
پلاک TomoFix Lateral Distal Femur، بخشی از سیستم TomoFix Osteotomy می‌باشد که به تثبیت پایدار استئوتومی‌های اطرف زانو کمک نموده و از جنس TAN (آلیاژی از تیتانیوم) است. پلاک TomoFix Lateral Distal Femur براساس قاعده‌ی Locking Compression Plate) LCP) طراحی شده و دارای ویژگی‌هایی از جمله: Threaded locking و Combi Holes میباشد.

سیستم کامل TomoFix Osteotomy، به تثبیت پایدار استئوتومی‌های اطراف زانو کمک نموده و شامل 4 نوع پلاک میباشد که به صورت زیر برای آناتومی‌های مختلفی طراحی شده‌ است:
  • TomoFix Medial High Tibia Plate
  • TomoFix Lateral High Tibia Plate
  • TomoFix Lateral Distal Femur Plate
  • TomoFix Medial Distal Femur Plate

نظرات در مورد این محصول

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید:   

      ثبت شود