ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer

ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer
ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer
ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer
سیستم ACIS® Anterior Cervical Interbody Spacer، سیستمی پیشرفته شامل ابزارها و ایمپلنت‌هایی برای انجام فیوژن بین مهره‌ای (Interbody Fusion) میباشد.‌ طراحی ست ابزار دقیق سیستم ACIS به گونه‌ای است که انجام پروسه‌های جراحی ACDF را آسانتر و موثر‌تر نموده‌اند.
از سیستم Synthes ACIS، در ادامه‌ی پروسه‌ی Anterior Cervical Discectomy با هدف Reduction و Stabilization ستون فقرات گردنی، به منظور تعویض دیسک‌های بین مهره‌ای گردنی و اتصال مهره‌های مجاور به هم در سطوح مهره‌ای C2-C7 استفاده می‌شود. استفاده از استخوان اتولوگ (Autologous) یا پیوند استخوانی (Bone Graft Substitute) پیشنهاد می‌گردد.

نظرات در مورد این محصول

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید:   

      ثبت شود