PRODISC-C VICO

PRODISC-C VICO
Prodisc-C Vivo به منظور تعویض دیسک بین مهره‌ایِ آسیب‌دیده (Diseased) یا فرسوده (Degenerative) در بیمارانی که در ناحیه‌ی ستون فقرات گردنی دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند، استفاده می‌شود. هدف از پروسه‌ی جراحی Prodisc-C Vivo، کاهش چشمگیر در میزان درد می‌باشد؛ زیرا دیسک آسیب‌دیده خارج شده و با قرار گیری ایمپلنت در محل مورد نظر، فاصله‌ی بین مهره‌ای حفظ گردیده و پتانسیل بازیابی توانایی حرکتی محل آسیب‌دیده فراهم می‌گردد.
به طور کلی دستیابی به خروجی کلینیکیِ موفق با استفاده از ایمپلنت Prodisc-C Vivo به فاکتورهای مهمی وابسته است که عبارتند از:
  • تکمیل برنامه‌ای آموزشی/تمرینی در رابطه با نحوه‌ی بکار بردن Prodisc-C، Prodisc-C Nova و Prodisc-C Vivo
  • انتخاب مناسب بیمار
  • کیفیت استخوانی مناسب (پیشنهاد میشود تا برای تعیین کیفیت استخوانی تحقیقات انجام گیرد)
  • انجام کامل و دقیق پروسه‌های Discectomy، Decompression و Remobilization فضای دیسک
  • جایگذاری و تعیین سایز بهینه برای ایمپلنت
  • روند مراقبت پس از جراحی

نظرات در مورد این محصول

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید:   

      ثبت شود