عملکرد مفصل ران یا همان مفصل هیپ چگونه است؟


مفصل، نقطه‌ای است که در آن استخوان‌های مختلفی به هم می‌رسند و با هم همکاری می‌کنند. نتیجه‌ی این همکاری کمک به انجام وظایف روزانه مانند: نشستن، بالا و پایین رفتن از پله‌ها، راه رفتن و غیره می‌باشد. مفصل ران یا همان مفصل هیپ را مفصل گوی وکاسه‌ای نیز می‌گویند، بدلیل گوی مانند بودنِ سر استخوان ران (فمور) که در یک استخوان کاسه مانند (استابولار) محکم شده است. کاسه‌ی مفصل ران، بخشی از استخوان لگن میباشد. جایی‌ که این دو استخوان با هم تماس پیدا می‌کنند، با یک پوشش نرم اما محکم پوشیده شده که به آن غضروف مفصلی می‌گویند که سبب می‌شود تا مفصل حرکتی نرم داشته باشد.

با پیشرفت آسیب‌دیدگیِ مفصل، استخوان‌ها شروع به ساییده شدن بر روی هم نموده و به تدریج با از بین رفتن غضروف، سطحی سخت در این نواحی تشکیل می‌شود که در نهایت منجر به تماس مستقیم استخوان با استخوان شده و ایجاد درد و سفتی در مفصل(آرتروز) خواهد شد.

در جراحی تعویض مفصل ران، قسمت‌های آسیب دیده و دچار آرتروز را با یک ایمپلنت جایگزین می‌کنند که سطح نرم و صاف مفصل را دوباره به آن بازگردانده و سبب کاهش درد ناشی از کشیده شدن استخوان‌ها بر روی هم می‌شود. این ایمپلنت شامل قسمت های زیر می‌باشد:

در نهایت، آگاهی و درک بیماران از ساختار و عملکرد مفصل لگن و شرایط مختلفی که می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد، کلیدی است برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد عمل جراحی تعویض مفصل. هدف از این جراحی، بازگرداندن توانایی حرکتی و کیفیت زندگی است تا بیماران بتوانند بدون درد و محدودیت به انجام فعالیت های روزمره خود بازگردند.

مراجع: