در این مستند، فرآیند کامل یک عمل جراحی تعویض مفصل زانو (Total Knee Arthroplasty) را مشاهده خواهید کرد که می تواند دید کلی از آمادگی های اولیه، روند جراحی و مراقبت های بعد از آن به شما ارائه دهد. این مستند در بیمارستان Royal لندن تهیه و به وسیله سیستم جراحی تعویض مفصل زانو Sigma HP کمپانی DePuy Synthes انجام شده است.