تعویض مفصل‌ زانو و لگن از موفق‌ترین جراحی‌های ارتوپدی هستند. با این حال، تعداد جراحی‌های مجدد تعویض مفصل یا به اصطلاح رویژن به دلیل مشکلاتی همچون استفاده از پروتزهای بی کیفیت که میتواند موجب ناپایداری پروتز کارگزاری شده، شل شدن غیرعفونی، و عفونت شود همچنان رو به افزایش است. جراحی مجدد تعویض مفصل عملی به مراتب پیچیده تر با نتایج بهبودی کم تر و نرخ عفونت بالاتر در مقایسه با عمل تعویض مفصل اولیه است.

تفاوت عمل ریویژن و اولیه تعویض مفصل زانو

اگرچه هر دو جراحی هدف یکسانی دارند ، جراحی ریویژن تعویض مفصل زانو با عمل اولیه تعویض مفصل زانو متفاوت است. این جراحی  طولانی تر و پیچیده تر است که نیاز به برنامه ریزی گسترده، پروتزها و ابزارهای تخصصی برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب دارد.

در مطالعه ای که در دانشگاه رگنزبرگ انجام شده،  نتایج بالینی جراحی های رویژن تعویض مفصل ، نرخ عوارض و مقرون به‌صرفه بودن آنها بررسی گردیده است.

این مطالعه بر روی 162 بیمار با جراحی ریویژن مفصل‌های لگن و زانو انجام شده است و داده‌های این جراحی‌ها با یک گروه کنترل متشکل از جراحی‌های اولیه مقایسه شد.

عمل رویژن زانو

نتایج:

 1. نرخ موفقیت:
  • پس از یک سال، نرخ موفقیت در جراحی‌های مجدد تعویض مفصل زانو 72.9% و در جراحی‌های اولیه 90.1% بوده است که نتایج بدست آمده به صورت معنی‌داری متفاوت و قابل توجه است.
 2. نرخ عفونت:
  • نرخ عفونت در جراحی‌های مجدد 6.8% بود در حالی که در جراحی‌های اولیه هیچ موردی از عفونت مشاهده نشده است.
 3. مدت زمان عمل جراحی و بستری:
  • میانگین مدت زمان جراحی‌های ریویژن 52 دقیقه بیشتر از جراحی‌های اولیه بود. هر دقیقه طولانی تر شدن جراحی در آمریکا به طور میانگین 150 دلار هزینه مستقیم دارد (7800 دلار برای 52 دقیقه ) و در شرایط کمبود، علاوه بر هزینه مستقیم، باعث محرومیت دیگر بیماران از دسترسی به امکانات درمانی میشود.
  • مدت زمان بستری بیماران پس از جراحی‌های مجدد یا رویژن 4 روز بیشتر از جراحی‌های اولیه بود. هر روز بستری بیشتر در آمریکا میتواند بین 3000 تا 6000 دلار هزینه داشته باشد. (در ایران 2 تا 12 میلیون تومان)
 4. هزینه‌ها:
  • میانگین هزینه کامل عمل های ریویژن 76.0% بیشتر از جراحی‌های اولیه بوده ولی بازپرداخت بیمه تنها 23.6% بیشتر بوده است که این مقدار کافی برای پوشش هزینه‌های بیشتر جراحی‌های مجدد نبوده است. در ایران هزینه خرید پروتز های رویژن بین دو تا چند برابر پروتز های اولیه است که بستگی به پیچیدگی و نوع ساختار مورد نیاز برای جراحی مجدد دارد.

به دلیل چنین پیچدگی هایی، در طی دهه های گذشته مراکز ثبت داده های تعویض مفصل در کشور های توسعه یافته تشکیل شده است تا عملکرد هر مدل از پروتز را در طول زمان رصد و پروتزها را بر اساس عملکرد و نرخ نیاز به جراحی مجدد تعویض مفصل لگن و زانو شناسایی کند. در نتیجه چنین تلاش هایی، سیستم های درمانی با استفاده از نتایج بدست آماده در مراکز ثبت داده نسبت به انتخاب بهترین برند پروتز اقدام و هزینه های جراحی مجدد که را کاهش میدهند.

عمل مجدد تعویض مفصل زانو

بهبود نتایج عمل مجدد زانو

همچنین موارد ذیل برای بهبود و کاهش عوارض عمل های جراحی ریویژن تعویض مفصل زانو توصیه میشود.

 • بهبود تکنیک‌های جراحی و استفاده از پروتزهای تعویض مفصل با کیفیت، مهمترین عامل در پیشگیری و کاهش نرخ عمل های رویژن زانو و لگن است.
 •  پروتکل‌های پیشگیرانه در مراکز درمانی برای کاهش نرخ عفونت ضروری در عمل های تعویض مفصل است.
 • افزایش آگاهی بیماران در مورد خطرات و مزایای جراحی مجدد  (ریویژن) می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
 • تجدید نظر در سیاست‌های بازپرداخت بیمه برای پوشش بهتر هزینه‌های جراحی مجدد (ریویژن زانو و لگن) ضروری است.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov//