لگن

CORAIL Revision Stem

توضیحات

سیستم CORAIL Revision Hip، برپایه‌ی پیشینه‌ی کلینیکیِ سیستم‌هایی مانند CORAIL® Hip و KAR™ Hip میباشد. این سیستم یک پایه‌ی رویژنِ مخروطی شکلِ گُوِه مانند (Taper Wedge) میباشد که در مقایسه با سیستم‌های رویژن مدولار، کمتر به استخوان آسیب وارد میکند.

این سیستم ارائه دهنده‌ی تکنیک جراحی آسان در کنار ابزارهایی کارآمد میباشد که امروزه گزینه‌ای موثر برای بیمارانی است که تحت عمل پرایمری و رویژن قرار میگیرند.

ویژگی ها

  1. بهبود تثبیت
  • ویژگی‌های ساختار هندسی CORAIL® Revision Stem عبارتند از: Dual-Taper-Flare، Collared Option و Horizontal Grooves

 

2.تکنیکی ساده‌گرایانه

  • چهار مرحله‌ی ساده برای انجام جراحی: Ream، Broach، Trial و Implant Technique

3. ست ابزاری کارآمد

  • جراحی CORAIL Revision Stem را میتوان با همان تعداد ست ابزاری (Instrument Trays) مورد نیاز برای CORAIL Primary Stem انجام داد.