لگن

CORAIL® Total Hip System

توضیحات

سیستم CORAIL® Total Hip با 30 سال تجربه‌ی کلینیکی و فراهم آوردن 1.6 میلیون پایه (Stem) برای بیماران در سراسر جهان، تجربه‎‌ای گسترده در زمینه‌ی پایه‌هایی با پوشش HA (Hydroxyapatite) دارد.

ترکیب ویژگی‌های ظاهریِ اصلی و پایه‌ای، مانند: شکل ظاهری و لایه‌ی پوشاننده‌ای از جنس HA‌، با تکنیک جراحی ساده‌ی compaction broach-only، سبب شده تا سیستم CORAIL® Total Hip بتواند نتایجی تکرار پذیر داشته و به حفظِ بلند مدتِ بیومکانیکِ مفصل (Biomechanical joint Restoration) کمک نماید.

ویژگی ها

  1. Collared Stem
  • Collared Stem دارای هر دو نوع آفستِ Standard و Coxa Vara میباشد که به منظور کنترل میزان نشست پایه (Stem Subsidence) و برقراری پایداری چرخشی (Rotational Stability) طراحی شده است.

2.ساختار هندسی پله‌ای (Stepped Geometry)

  • ساختار پله‌ای CORAIL Stem به منظور کاهش میزان اثر نیروهای برشی (Shear Forces) تا کمترین حد ممکن و افزایش Compression Loading در استخوان اسفنجی میزبان تا بیشترین حد ممکن، طراحی شده است

3.گزینه‌های آفست متعدد

  •  CORAIL Stem شامل گزینه‌های آفستِ Standard و High بوده که قابلیت بازیابی Femoral Offset و Soft Tissue Tensioning را امکان پذیر می‌سازند. CORAIL Stem همچنین دارای گزینه‌ی Coxa Vara Neck میباشد که برای بیمارانی با Varus Neck Angle، راه حلی اضافی پیشنهاد می‌کند.

4.Compaction Broaching

  • برای CORAIL Stem از تکنیک Compaction Broaching استفاده می‌شود که منجر به حفظ عروق مغذی گردیده و روند بهبود و استخوان سازی در اطراف ایمپلنت را ارتقاء میدهد. نرخ Survivorship این تکنیک پس از 25 سال 96.3% میباشد.