زانو

S-ROM® NOILES™ Rotating Hinge Knee System

توضیحات

سیستم زانوی (S-ROM NOILES Rotating Hinge (NRH، یک طراحی لولایی و ثابت شده از نظر کلینیکی میباشد. کاربرد این سیستم برای بیمارانی است که دچار نقص استخوانی (Bone Deficiency) یا سستیِ شدید در بافت های نرم اطراف زانو هستند. این سیستم با استفاده از قطعاتی مانند: Modular Wedge، Stem Extensions و Metaphyseal Sleeves، برای گستره‌ی وسیعی از نقص‌های استخوان کاربرد داشته و همچنین سبب میشود تا تثبیت ایمپلنت به بهترین شکل انجام گیرد.

ویژگی ها

1. پیشینه‌ی کلینیکی

 • انعطاف پذیری حین عمل
 • برطرف نمودن دسته‌ای از نیازهای بیماران
 • داشتن بازدهی OR به دلیل مشترک بودن قطعه‌ی Tibial Base و  روند آماده سازی آن در سیستم‌های متعدد
 • فراهم آوردن Bearing Rotation که منجر به کاهش نیروهای پیچشی (Torsional Stresses) در Tibial Base می‌شود

2. قطعه‌ی MBT Revision Tibial Base مشترک با تنوع درجات Constraint برای سیستم‌های متعدد

 • قطعه‌ی Modular Sleeve متخلخل برای شرایطی که نقص استخوانی (Bone defect) از نوع دو و سه (Engh Type II and Type III) رخ داده
 • انعطاف پذیری حین عمل
 • کمک به بازیابی شرایط اولیه برای آناتومی بیماران مختلف (Restores Varying Patient Anatomies)

3. دو گزینه‌ی Press-Fit و Cemented Stem

 • برطرف نمودن نیازهای بیمار
 • گزینه‌های متنوع برای تثبیت قطعات به صورت Intramedullary

موارد کاربرد

زانوی S-ROM® NOILES™ Rotating Hinge همراه با سیمانِ استخوانیِ PMMA، برای هر دو نوع جراحی Primary و Revision، در بیمارانی با شرایط زیر کاربرد دارد:

 1. به بلوغ استخوانی رسیده‌اند (Skeletal Maturity)
 2. کسانی که جراح هر دو رباط صلیبی زانویشان را خارج ساخته است
 3. افرادی که زانویشان رباط صلیبی نداشته یا عملکرد رباط‌ها مناسب نمی‌باشند
 4. کسانی که رباط‌های Lateral/Collateral و یا بافت‌های نرم اطراف زانویشان به دلایل زیر، عملکرد مناسبی ندارند:
 • Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, post-traumatic arthritis, and arthritis
 • secondary to a variety of diseases and anomalies
 • Failure of a previous knee reconstruction procedure
 • Trauma