زانو

TomoFix Medial High Tibia

توضیحات

پلاک TomoFix Medial High Tibia بخشی از سیستم TomoFix Osteotomy میباشد و به گونه‌ای است که پیش از انجام جراحی، برای همخوانی با آناتومی استخوان Medial Proximal Tibia بیمار، آنرا قالب گیری میکنند. به این ترتیب دیگر نیازی به قالب‌گیری درحین عمل نبوده و به بافت‌های نرم اطراف ناحیه‌ی استئوتومی هم کمتر آسیب وارد می‌شود. این پلاک، به منظور همخوانی با آناتومی بیماران مختلف، در دو مدلِ استاندارد (Standard) و کوچک (Small) طراحی شده است‌. در بخش میانی پلاک، به منظور فراهم آوردن نیروی لازم برای تثبیت استئوتومی ایجاد شده در استخوان، هیچ سوراخی قرار نگرفته است. بخش انتهاییِ مخروطی شکل پلاک کمک میکند تا صفحه با کمترین حالت تهاجمی در جایش قرار داده شود. پلاک شامل سه سوراخ از نوع Combi میباشد که انعطاف پذیری لازم برای فشرده سازی محوری (Axial Compression) و قفل شدن (Locking) را فراهم می‌سازند. در سوراخ‌هایی که در ابتدا و انتهای صفحه قرار گرفته‌اند، پیچ‌های نوع Locking جا میخورند که به پایداری زاویه‌ای کمک میکنند. پلاک TomoFix Medial High Tibia از جنس تیتانیوم خالص (Commercially Pure Titanium) است.
سیستم کامل TomoFix Osteotomy، به تثبیت پایدارِ استئوتومی‌های اطراف زانو کمک نموده و شامل 4 نوع پلاک میباشد که به صورت زیر برای آناتومی‌های مختلفی طراحی شده‌ است:
 • TomoFix Medial High Tibia Plate
 • TomoFix Lateral High Tibia Plate
 • TomoFix Lateral Distal Femur Plate
 • TomoFix Medial Distal Femur Plate

ویژگی ها

 • Precontouring پیش از عمل برای تطابق با استخوان Medial Proximal Tibia، به این ترتیب نیازی به Contouring در حین عمل نبوده و بافت‌های نرم اطراف هم کمتر دچار رنجش میشوند.
 • به منظور همخوانی با آناتومی بیماران مختلف، دارای دو سایز: Standard و Small میباشد.
 • محور (Shaft) بلندی که از Diaphysis حمایت نموده و نیروهای وارده به آن را خنثی می‌کند
 • پلاک دارای پایانه‌هایی باریک (Tapered) میباشد که سبب میشود تا Insertion آن به صورت کم تهاجمی انجام گیرد
 • پیچ‌های Locking با ایجاد ساختاری با زاویه ثابت (Fixed-Angle Construct)، پایداری زاویه‌ای (Angular Stability) برقرار می‌سازند

موارد کاربرد

موارد استفاده از سیستم TomoFix Osteotomy عبارتند از:

1. استئوتومی‌های Open- و Closed-Wedge برای:

 • medial proximal tibia
 • lateral proximal tibia
 • medial distal femur
 • lateral distal femur

2. درمان تغییر شکل ایجاد شده در استخوان و مفصل (Bone and Joint Deformities)
3. شکستگی‌ها
4. انحرافات (Malalignment) استخوانی و از بین رفتن غضروف به دلیل صدمه یا بیماری مانند: osteoarthritis