زانو

TomoFix Lateral Distal Femur Plate

توضیحات

پلاک TomoFix Lateral Distal Femur، بخشی از سیستم TomoFix Osteotomy می‌باشد که به تثبیت پایدار استئوتومی‌های اطرف زانو کمک نموده و از جنس TAN (آلیاژی از تیتانیوم) است. پلاک TomoFix Lateral Distal Femur براساس قاعده‌ی Locking Compression Plate) LCP) طراحی شده و دارای ویژگی‌هایی از جمله: Threaded locking و Combi Holes میباشد.
سیستم کامل TomoFix Osteotomy، به تثبیت پایدار استئوتومی‌های اطراف زانو کمک نموده و شامل 4 نوع پلاک میباشد که به صورت زیر برای آناتومی‌های مختلفی طراحی شده‌ است:
 • TomoFix Medial High Tibia Plate
 • TomoFix Lateral High Tibia Plate
 • TomoFix Lateral Distal Femur Plate
 • TomoFix Medial Distal Femur Plate

ویژگی ها

 • Precontouring برای تطابق پلاک با استخوان Lateral Distal Femur، به این ترتیب نیازی به Contouring در حین عمل نبوده و بافت‌های نرم اطراف هم کمتر دچار رنجش میشوند.
 • پلاک دارای پایانه‌هایی باریک (Tapered) میباشد که سبب میشود تا Insertion آن به صورت کم تهاجمی انجام گیرد
 • پیچ‌های Locking با ایجاد ساختاری با زاویه ثابت (Fixed-Angle Construct)، پایداری زاویه‌ای (Angular Stability) برقرار می‌سازند
 • سوراخ‌های Combi موجود بر پلاک، انعطاف پذیری لازم برای Axial Compression را فراهم آورده و دارای قابلیت Locking میباشند

موارد کاربرد

موارد استفاده از سیستم TomoFix Osteotomy عبارتند از:
1. استئوتومی‌های Open-Wedge و Closed-Wedge برای:

 • medial proximal tibia
 • lateral proximal tibia
 • medial distal femur
 • lateral distal femur
2. درمان تغییر شکل ایجاد شده در استخوان و مفصل (Bone and Joint Deformities)

3. شکستگی‌ها
4. انحرافات (Malalignment) استخوانی و از بین رفتن غضروف به دلیل صدمه یا بیماری مانند: osteoarthritis