زانو

TomoFix Medial Distal Femur Plate

توضیحات

پلاک TomoFix Medial Distal Femur ، بخشی از سیستم TomoFix Osteotomy میباشد که برای تثبیت استخوان در استئوتومی‌های اطراف زانو کاربرد دارد. پلاک TomoFix Medial Distal Femur براساس قاعده‌ی (LCP (Locking Compression Principle طراحی شده است. سرِ این پلاک دارای چهار سوراخ از نوع Threaded Locking میباشد که به منظور سازگاری با آناتومی Supracondylar استخوان فمور طراحی شده‌اند. در محور پروکسیمال پلاک، سوراخ هایی از نوع Combi وجود دارند که هر دو نوع پیچ Cortex و Locking در آن جا میخورند. پلاک TomoFix Medial Distal Femur از جنس تیتانیوم خالص (Commercially Pure Titanium) ساخته شده است.
سیستم کامل TomoFix Osteotomy، به تثبیت پایدارِ استئوتومی‌های اطراف زانو کمک نموده و شامل 4 نوع پلاک میباشد که به صورت زیر برای آناتومی‌های مختلفی طراحی شده‌ است:
 • TomoFix Medial High Tibia Plate
 • TomoFix Lateral High Tibia Plate
 • TomoFix Lateral Distal Femur Plate
 • TomoFix Medial Distal Femur Plate

ویژگی ها

 • Precontouring برای تطابق پلاک با استخوان Medial Distal Femur، به این ترتیب نیازی به Contouring در حین عمل نبوده و بافت‌های نرم اطراف هم کمتر دچار رنجش می‌شوند
 • پلاک دارای پایانه‌هایی باریک (Tapered) میباشد که سبب میشود تا Insertion آن به صورت کم تهاجمی انجام گیرد
 • پیچ‌های Locking با ایجاد ساختارهای زاویه ثابت متعددی (Multiple Fixed-Angle Constructs) در طول پلاک، تثبیت پیچ‌ها در پلاک و در استخوان متراکم را بهبود بخشیده‌اند
 • سوراخ‌های Combi موجود در پلاک، انعطاف پذیری لازم برای Axial Compression را فراهم آورده و دارای قابلیت Locking میباشند

موارد کاربرد

موارد استفاده از سیستم TomoFix Osteotomy عبارتند از:

1. استئوتومی‌های Open-Wedge و Closed-Wedge برای:

 • medial proximal tibia
 • lateral proximal tibia
 • medial distal femur
 • lateral distal femur

2. درمان تغییر شکل ایجاد شده در استخوان و مفصل (Bone and Joint Deformities)
3. شکستگی‌ها
4. انحرافات (Malalignment) استخوانی و از بین رفتن غضروف به دلیل صدمه یا بیماری مانند: osteoarthritis