ستون فقرات

Cervios and Cervios ChronOS

توضیحات

سیستم Cervios برای پروسه‌های Anterior Cervical Interbody Fusion طراحی شده‌ است. Cervios Cage از جنس PEEK-Optima است که نوعی ماده‌ی رادیولوسنت بوده و امکان مانیتورینگ رشد استخوان در مرکز قطعه را فراهم می‌آورد. این Cage دارای مارکرهای X-ray نیز میباشد که ارزیابی موقعیت قرار گیری آن را ممکن می‌سازد.
دندانه دندانه بودن سطح این Cage، با هدف برقراری پایداری اولیه‌ی قطعه و کاهش احتمال جابجایی آن در آینده طراحی شده است. سطح زبر ایمپلنت اجازه میدهد تا استخوان در سطحش (حتی بر روی دندانه‌ها) رشد نموده و پایداری‌ ثانویه‌ی آنرا فراهم آورد.
طراحی Curved و Wedge-Shaped ایمپلنت، به منظور همخوانی آن با واریانس شکلی صفحات انتهایی مهره‌ها (Endplate Shape Variance) میباشد.
chronOS، نوعی جایگزین برای پیوند استخوانی است که دارای β-tricalcium phosphate خالص میباشد. قدرت فشاری (Compressive Strength) این ماده، یه محض قرارگیری در محل، مشابه استخوان اسفنجی است.
استفاده از ماده‌ی β-tricalcium phosphate در ساختار ستون فقرات گزینه‌ی جایگزینی مناسبی برای آلوگرافت (Allograft) و اتوگرافت (Autografts) میباشد.

ویژگی ها

ویژگی‌های chronOS عبارتند از:

 • تحلیل پذیر (Resobable): بسته به علائم و شرایط بیمار، استخوان میزبان پس از گذشت 6 تا 18 ماه کاملا جایگزین آن می‌گردد.
 • ماده‌ای مصنوعی (Synthetic): از آنجاییکه chronOS در اصل ماده‌ای مصنوعی است، به همین دلیل دارای کیفیتی یکدست (Uniform Quality) بوده و برای تهیه‌ی آن محدودیتی وجود ندارد.
 • Osteoconductive: وجودِ Macropores های متصل بهم در اندازه‌هایی معین (100 – 150 µm) ، تشکیل استخوان در تمامیِ بخش‌های ایمپلنت را میسر ساخته‌ است. Micropores های متصل بهم (<10µm) نیز امکان رسیدن مواد مغذی به استخوان درحال رشد را فراهم آورده‌اند.

قطعه‌ی Cervios chronOS میتواند حین جراحی با عروق خونی و مغز استخوان خود بیمار اشباع گردد. نتیجه‌ی ترکیب chronOS با مغز استخوان، پیشرفت و تسریع روند Osteointegration است.

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

پاتولوژی‌ها گردنی (Cervical Pathologies) که برایشان Segmental Arthrodesis پیشنهاد شده، مانند:
 • Ruptured and herniated discs
 • Degenerative disc diseases and instabilities
 • Pseudarthrosis or failed spondylodesis
برای Multisegmental Fusions پیشنهاد میشود Additional Stabilization with Plate انجام گیرد.

موارد عدم کاربرد:

 • Osteoporosis
 • Severe Instabilities
 • Spinal fractures
 • Spinal tumors
 • Spinal infections