ستون فقرات

Vectra Cervical Plating System

توضیحات

سیستم VECTRA Cervical Plating، مجموعه‌ای شناخته‌شده در زمینه‌ی Plating میباشد که توسط تیم ستون فقرات شرکت DePuy Synthes ارائه شده و در پروسه‌های Anterior screw Fixation در ناحیه‌ی گردنی (C2-C7) کاربرد دارد. این مجموعه شامل سیستم‌های Cervical Plating مانند: VECTRA، VECTRA-T و VECTRA-One میباشد که در همه‌ی آنها از مکانیزم One-Step Passive Locking بهره گرفته شده است. Locking Clip های تعبیه شده در پلاک‌ها سبب میشوند تا یک مرحله‌ از روند جراحی (محکم کردن پیچ در پلاک) کاسته شده و اینگونه از جابجایی پلاک نیز جلوگیری ‌شود. پیچ‌های سیستم‌ VECTRA دارای آزادی زاویه‌ای تا 28 درجه میباشد که میتواند استفاده از آنرا برای افراد گوناگون با آناتومی‌های متفاوت، آسان نماید. پلاک‌های این سیستم نیز دارای حفره‌ی بزرگ الماس شکلی هستند که سطحی بهینه برای مشاهده‌ی پیوند استخوانی فراهم آورده‌اند. این سیستم به منظور ایجاد ساختارهای Rigid و Semi-Rigid، گستره‌ی وسیعی از ابزارها و ایمپلنت‌ها را شامل میشود.

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

  • Degenerative disc disease (DDD, defined as neck pain of discogenic origin with degeneration of the disc confirmed by history and radiographic studies)
  • Spondylolisthesis
  • Spinal stenosis
  • Tumors (primary and metastatic)
  • Failed previous fusions
  • Pseudarthrosis
  • Deformity (i.e. kyphosis, lordosis and/or scolosis)

موارد عدم کاربرد:

  • Severe osteoporosis
  • Any indication where fusion is not required