ستون فقرات

URS Degen

توضیحات

سیستم URS Degen، سیستمی Top-Loading از پیچ‌های پدیکل میباشد که برای پروسه‌های جراحی Posterior Stabilization (T1-S2) طراحی شده‌ است.

ویژگی ها

این سیستم شامل ایمپلنت‌هایی از جمله:
1. Pedicle Screws
 • UDS (Universal Degen Screw)، پیچ Degenerative
 • URS (Universal Reduction Screw)، پیچ Reduction Tap که امکان 16mm Rod Reduction را فراهم می‌آورد
 • هردو پیچ USD و URS دارای آزادی زاویه‌ای تا -/+ 45 درجه میباشند
 • پیچ تک محور Low Profile  با ویژگی (Mono-Axial)، که سبب بالا بردن تثبیت زاویه‌ای میشود

2. Unique Dual Core/Double Lead Screw Design

 • جایگذاری سریع و تحت کنترل پیچ‌ها
 • افزایش Pull-Out Resistance به دلیل پوشش بهینه توسط استخوان (Bone Purchase)
 • Safe-Handling، به دلیل آتروماتیک بودن نوک پیچ‌ها و قابلیت Self-Tapping

3. Locking Caps

 •  One-Step Locking Caps، امکان تثبیت کامل در تنها یک مرحله را فراهم می‌آورند (Polyaxiality و Rod Fixation)
 •  Two-step locking cap، به منظور کنترل تعادل Sagittal، امکان Derotation بدنه‌ی مهره‌ای را برای Lordotic و Parallel Compression/Distraction فراهم می‌آورند

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

 • Degenerative disc disease
 • Spondylolisthesis
 • Trauma (i.e. fracture or dislocation)
 • Tumour
 • Stenosis
 • Pseudoarthrosis
 • Failed previous fusion
 • Deformities (i.e. scoliosis, kyphosis and/or lordosis, Scheuermann’s disease)

 

موارد عدم کاربرد:

 • Osteoporosis
 • In fractures and tumors with severe anterior vertebral body disruption, an additional anterior support or column reconstruction is required.