ستون فقرات

(Vertebral Body Balloon (VBB

توضیحات

جنس بالنِ سیستم (Vertebral Body Balloon (VBB از موادی با کامپلیانس پایین (Low-Compliance) میباشد که امکان افزایش سایز کنترل شده‌ی بالن (Balloon Expansion) و همچنین پیش‌بینی اندازه‌‌ی حفره ایجاد شده در مهره، با هدف برطرف نمودن Compression Fractures در ستون فقرات، را فراهم آورده است. سیستم VBB همچنین شامل Guide Wire Direct Trocar Approach و تلنبه‌ای با تکنیک استفاده‌ی آسان میباشد.
برای اطلاعات بیشتر از هشدارها، توضیحات و موارد کاربرد سیستم VBB به Package Insert آن مراجعه نمایید.

ویژگی ها

1. Vertebral Body Balloon

 • شامل سه سایز به منظور همخوانی با آناتومی افراد مختلف
 • به منظور برطرف نمودن شکستگی و یا ایجاد حفره در استخوان اسفنجی ستون فقرات
2. Inflation System
 • ابزاری ساده و آسان برای استفاده
 • نشان دهنده‌ی میزان حجم و فشار بالن در هر لحظه از تغییر سایز

3. Access Kit

 • گزینه‌های Access شامل: Guide Wire و Direct Trocar Approach
 • روش جراحی کم تهاجمی و Percutaneous
 • تعیین سایز بالن در حین عمل
 • Optional Biopsy

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

این سیستم به منظور برطرف نمودن شکستگی و یا ایجاد حفره در استخوان اسفنجی ستون فقرات کاربرد دارد. اینکار میتواند شامل استفاده در حین پروسه‌های Percutaneous Vertebral Augmentation شود. سیستم VBB را به همراه سیمان استخوانی PMMA (Polymethylmethacrylate) که در پروسه‌های Percutaneous Vertebral Augmentation مانند: Kyphoplasty استفاده می‌شود، بکار میبرند.

موارد عدم کاربرد:

 • Instability of posterior wall and/or pedicles
 • Systemic or local spinal infection
 • Severe bleeding
 • Known Allergies to bone Cement
 • Pregnancy
 • Fractures in which more than 75% of vertebral height is lost
 • Any known severe allergy to contrast material
 • Should not be used if vertebral dimensions or fracture pattern do not allow safe placement and inflation of the balloon
 
برای اطلاعات بیشتر از هشدارها، توضیحات و موارد کاربرد سیستم VBB به Package Insert آن مراجعه نمایید.
5 از 5  (1 رای)