ستون فقرات

CONCORDE® Bullet Lumbar Interbody

توضیحات

سیستم CONCORDE® Bullet Lumbar Interbody، به جهت کاربرد در پروسه‌های جراحی MIS و Open TLIF طراحی شده تا روند جایگذاری (Insertion) را راحت‌تر نماید. در این سیستم در عین حال که مقاومت در برابر جابجایی (Resistance to Migration) قطعه بهبود یافته، در طراحی آن از فواید کلینیکیِ سیستم CONCORDE نیز بهره گرفته شده است.
سیستم CONCORDE Bullet به گونه‌ای طراحی شده که گزینه‌ا‌ی مناسب برای جراحانی است که ترجیح میدهند ایمپلنت را به صورت Straight و Oblique جایگذاری کنند و استفاده از آن به کمک Supplementary Posterior Instrumentation انجام گیرد.

ویژگی ها

1. گلوله‌ای شکل بودن (Key Feature)

 • کاهش ماکسیمم نیروی مورد برای جایگذاری قطعه در فضای باریک بین مهره‌ای
2. مقاومت در برابر جابجایی (Resists Migration)
 • مقاومت بیشتر در برابر Anterior Migration

3. سایزهای مختلف برای همخوانی با آناتومی بیماران

 • Available Lordotic Options
 • واحد افزایش (Increment) ارتفاع 1mm
 • 26 گزینه‌ی انتخابی برای سایز
4. دندانه‌های هرمی

 • کمک به مقاومت در برابر جابجایی
5. ترکیب CFRP (carbon fiber reinforced polymer)

 • قدرت (Strength) و سفتی (Stiffness) مشابه استخوان متراکم
 • فراهم آوردن امکان Open Architecture برای بهینه‌سازی حجم پیوند استخوانی (optimizing graft volume)
6. مارکرهای تانتالیومی (Tantalum Markers) – تنها همراه با ترکیب CFRP

 • ارزیابیِ موقعیتیِ قطعه در محل قرارگیریش

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

 • به عنوان ابزاری برای Intervertebral Body Fusion در بیمارانی که از نظر اسکلتی به بلوغ رسیده و دچار بیماریِ Degenerative Disc، در یک یا دو سطح مجاور هم از Lumbar Spine (L2-S1) شده‌اند (کمردرد Discogenic که Disc Degeneration در آن با کمک پیشینه‌ی بیمار و مطالعات رادیوگرافیک تایید شده باشد)
 • به عنوان ابزاری کمکی برای انجام فیوژن، در بیمارانی که از نظر اسکلتی به بلوغ رسیده و تشخیص داده شده که دچار انحراف در ستون فقرات شده‌اند (این بیماران باید پیش از جراحی، 6 ماه تحت non-operative treatment قرار بگیرند).
 • جایگزین بدنه‌ی مهره‌ای در thoracolumbar spine (T1-L5)، که به دلیل وجود تومور برش داده شده (Resected) یا بخشی از آن خارج شده است (Excised)، با هدف Anterior Decompression برای نخاع و بافت‌های عصبی و همینطور بازیابی ارتفاع برای بدنه‌ی مهره‌هایی که دچار Collapse شده‌اند.
 • برای درمان شکستگی‌ در ستون فقرات کمری (Lumbar) و قفسه سینه‌ای (Thoracic)

موارد عدم کاربرد:

 • وجود عفونت فعال سیستمیک (Active Systemic Infection) و یا عفونت در محل موردنظر برای جایگذاری ایمپلنت، آلرژی/ حساسیت به جسم خارجی (Foreign Body Sensitivity) در بیمار نسبت به هر کدام از مواد سازنده‌ی ایمپلنت.
 • Osteoporosis وخیم یا Osteopenia میتواند مانع از تثبیت مناسب ایمپلنت شود، بنابراین نمی‌توان از ایمپلنت CONCORDE Bullet یا هرگونه ایمپلنت ارتوپدی دیگری در این شرایط استفاده نمود.
 • هرگونه شرایط دیگری که فشار اضافی بر استخوان یا ایمپلنت کار گذاشته شده وارد نماید، مانند: اضافه وزن شدید، بارداری و بیماری‌های Degenerative. تصمیم‌گیری برای استفاده از ایمپلنت در این شرایط برعهده‌ی پزشک میباشد که باید با سبک و سنگین نمودن مزایا و خطرات احتمالی برای بیمار، تصمیم‌گیری نماید.
 • این ایمپلنت‌ها برای بیمارانی که فعالیت‌ها، Mental Capacity، Mental illness، اعتیاد به الکل (Alcoholism)، اعتیاد به مواد مخدر (Drug Abuse)، شغل (Occupation) و یا سبک زندگیشان ممکن است با محدودیت‌هایِ Follow-up پس از جراحیشان تداخل ایجاد نماید، بکار برده نمی‌شوند. همچنین افرادی که ممکن است حین روند ترمیم استخوان فشار اضافی بر آن وارد کنند یا کسانی که احتمال Implant Failure در آنها بالاتر است نیز گزینه‌ی مناسبی برای کاربرد این ایمپلنت‌ها نیستند.
 • Prior fusion at the level(s) to be Treated
 • هرگونه شرایط دیگری که در بخش موارد کاربرد بیان نشده است.