ستون فقرات

ECD-Expandable Corpectomy Device

توضیحات

از ایمپلنت ECD، برای تعویض بدنه‌ی مهره‌ای در ستون فقرات گردنی (C3 – C7) و بخش بالایی ستون فقرات قفسه سینه‌ای (T1 – T2) استفاده می‌شود. مکانیزمِ Expansion ایمپلنت به گونه‌ای طراحی شده که امکان Expansion نرم و بدون توقفی را برای آن فراهم آورده است. پروسه‌ی جراحی ECD سریع بوده و تنها یک ابزار برای نگه‌داشتن و Expansion آن نیاز است.
در ساخت ایمپلنت ECD از مواد Radiolucent PEEK استفاده شده است. این ایمپلنت دارای تنوع در ارتفاع و زاویه‌ی صفحات انتهایی (Endplate Angulation) بوده که جراح را قادر میسازد تا پیکربندی‌ِ مخصوص هر بیمار را متناسب با شرایط آناتومی و پاتولوژی وی انتخاب نماید. بسته به نیاز‌های پاتولوژیکی و آناتومیکی هر فرد، ایمپلنت ECD میتواند جایگزین یک، دو یا سه بدنه‌ی مهره‌ای شود.

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

  • Primary or secondary tumours of the cervical or upper thoracic spine

موارد عدم کاربرد:

  • Severe osteoporosis
  • Reconstruction of more than three adjacent vertebral bodies