ستون فقرات

EXPEDIUM VERSE® Spinal System

توضیحات

طراحی سیستم EXPEDIUM VERSE به گونه‌ای میباشد که جراحان را قادر میسازد تا جراحی‌های پیچیده‌ی مربوط به ستون فقرات را در مقایسه با روش‌های قدیمی، هم از نظر زمانی و هم از نظر اقتصادی، به‌صرفه‌تر انجام دهند، بدون اینکه نیاز باشد تا از پروفایل ایمنی (Safety Profile) و پایداری (Stability) ساختار چشم‌پوشی کنند.
نمونه پاتولوژی بیمارانی که با کمک سیستم EXPEDIUM VERSE برطرف شدند عبارتند از: انحراف ستون فقرات در بزرگسالان (Adult Deformity)، استهلاک شدید ستون فقرات در طول زمان (Complex Degenerative)، اسکولیوز ایدیوپاتیک اطفال/نوجوانان (Pediatric AIS) و تروما (Trauma).

ویژگی ها

1. ویژگی TOP NOTCH

 • این ویژگی سبب می‌شود تا ابزارهای مختلف به راحتی به ایمپلنت متصل شده و مانورهای حین جراحی (Intraoperative Maneuvers) آسانتر گردند
2. Head drag
 • مکانیزم Drag، به حفظ راستای سر ایمپلنت (Implant Head) کمک نموده و Rod Capture را آسان می‌سازد

3. Hypermobile Head همراه با زاویه‌ی مطلوب

 • آزادی زاویه‌ای تا 84 درجه (Angulation)، که مزایای یک ایمپلنت Side-Loading را همراه با ویژگیِ استفاده‌ی آسان یک سیستم Top-Tightening، فراهم می‌آورد

4. ویژگی X25 Drive

 • سیستم EXPEDIUM VERSE® با ویژگی X25 Drive همراه است که سبب میشود تا گشتاور اعمالی (delivered Torque) نسبت به ویژگی T20 Drive در سیستم EXPEDIUM® 5.5، تا 43% افزایش یابد.

5. Fully Threaded Dual-Lead Shank

 • طراحی Shank با ویژگی‌های Double-Lead Thread، Self-Tapping و Self-Centering امکان جایگذاری (Insertion) سریعتر پیچ و enhanced Bone Purchase را فراهم آورده و کمک میکند تا از قرار گیری دقیق در استخوان پدیکل اطمینان حاصل شود.

6. Extended Tabs with Loading Zone

 • Integrated Reduction قدرتمند همراه با ویژگی Alignment
 • خط مشکی رو Tab نشان دهنده‌ی Side of the Favored Angle میباشد

7. Correction Key

 • بهره‌گیری از مزایای یک پیچ Polyaxial (Independent Locking of Head and Rod) در کنار قابلیت Correction Control یک پیچ Monoaxial
8. Unitized Screw Set
 • زمانیکه نیازی به Independent Locking نباشد، Locking برای Polyaxial Head و Polyaxial Rod را میتوان به کمک این ست در یک مرحله انجام داد.

موارد کاربرد

سیستم EXPEDIUM VERSE برای درمان انحرافات (Deformities) یا ناپایداری‌های (Instabilities) مزمن (Chronic) و حاد (Acute) در بخش‌های Thoracic، Lumbar و Sacral ستون فقرات، با هدف Immobilization و Stabilization سگمنت‌های (Segments) ستون فقرات، برای کمک به انجام فیوژن در افرادی که ساختمان اسکلتیشان به بلوغ رسیده است کاربرد دارند.

سیستم EXPEDIUM VERSE برای انجام پروسه‌های Noncervical Pedicle Fixation و Nonpedicle Fixation که در شرایط زیر انجام میشوند، کاربرد دارد:
 • degenerative disc disease (defined as back pain of discogenic origin with degeneration of the disc confirmed by history and radiographic studies)
 • spondylolisthesis
 • trauma (i.e., fracture or dislocation)
 • spinal stenosis
 • curvatures (i.e., scoliosis, kyphosis, and/or lordosis)
 • tumor
 • pseudoarthrosis
 • failed previous fusion in skeletally mature patients