ستون فقرات

Plivios and Plivios chronOS

توضیحات

Plivios Cage به منظور کاربرد در پروسه‌های جراحی PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) طراحی شده است. این Cage، از جنس PEEK-Optima میباشد که نوعی ماده‌ی رادیولوسنت بوده و امکان مانیتورینگِ رشد استخوان در قطعه را فراهم آورده است. مارکرهای X-Ray به منظور ارزیابیِ موقعیتیِ Cage میباشند.
دندانه دندانه بودن سطح این Cage، با هدف برقراری پایداری اولیه‌ی قطعه و کاهش احتمال جابجایی آن در آینده طراحی شده است. سطح زبر ایمپلنت سبب اجازه میدهد تا استخوان در سطحش (حتی بر روی دندانه‌ها) رشد نموده و پایداری‌ ثانویه‌ی آنرا فراهم آورد.
طراحی ایمپلنت به شکلی است که با آناتومی مهره‌ها همخوانی داشته و Lordosis را حفظ نماید، به گونه‌ای که به طور قابل اطمینانی راستایِ نرمال ستون فقرات را حفظ نموده، پایداری را به آن بازگردانده و شرایط بهینه‌ای برای فیوژن برقرار سازد.

chronOS، نوعی جایگزینِ پیوند استخوانی است که شامل β-tricalcium phos­phate خالص میباشد. قدرت فشاری (Compressive Strength) این ماده، یه محض قرارگیری در محل، مشابه استخوان اسفنجی است. استفاده از ماده‌ی β-tricalcium phos­phate در ساختار ستون فقرات گزینه‌ی جایگزینیِ مناسبی برای کاربرد آلوگرافت (Allograft) و اتوگرافت (Autografts) میباشد.

ویژگی ها

ویژگی‌های chronOS عبارتند از:

 • تحلیل پذیر (Resobable): بسته به علائم و شرایط بیمار، استخوان میزبان پس از گذشت 6 تا 18 ماه کاملا جایگزین آن می‌گردد.
 • ماده‌ای مصنوعی (Synthetic): از آنجاییکه chronOS در اصل ماده‌ای مصنوعی است، به همین دلیل دارای کیفیتی یکدست (Uniform Quality) بوده و برای تهیه‌ی آن محدودیتی وجود ندارد.
 • Osteoconductive: وجودِ Macropores های متصل بهم در اندازه‌هایی معین (100 – 150 µm) ، تشکیل استخوان در تمامیِ بخش‌های ایمپلنت را میسر ساخته‌ است. Micropores های متصل بهم (<10µm) نیز امکان رسیدن مواد مغذی به استخوان درحال رشد را فراهم آورده‌اند.

قطعه‌ی Plivios chronOS میتواند حین جراحی با عروق خونی و مغز استخوان خود بیمار اشباع گردد. نتیجه‌ی ترکیب chronOS با مغز استخوان، پیشرفت و تسریع روند Osteointegration است.

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

Lumbar/Lumbosacral Pathologies که برایشان Segmental Spondylodesis پیشنهاد شده، مانند:
 • Degenerative disc diseases and instabilities
 • Degenerative spondylolisthesis grade I or II
 • Isthmic spondylolisthesis grade I or II
 • Pseudarthrosis or failed spondylodesis
*Additional posterior fixation with a pedicle screw system is required

 

موارد عدم کاربرد:

 • Severe osteoporosis
 • Unstable burst fractures and compression fractures
 • Destructive tumours
 • Involvement of 3 or more levels
 • Spondylolisthesis grade III and IV
 • Acute infections
 • Extensive peridural scarring