ستون فقرات

Synapse System

توضیحات

سیستم SYNAPSE™، سِتی پیشرفته از ابزارها و ایمپلنت‌هایی میباشد شامل: Clamps، Variable Axis Screws، Hooks، Transconnectors، Transverse Bars and Rods که به منظور استفاده در پروسه‌های جراحیِ تثبیت خلفی در ناحیه‌ی ستون فقرات گردنی و بخش بالایی ستون فقرات قفسه سینه‌ای (Posterior Stabilization of the Cervical and Upper Thoracic Spine)، طراحی شده‌اند. ایمپلنت‌های این سِت، دارای انعطاف‌پذیری لازم برای همخوانی با آناتومی افراد مختلف میباشند.
در سیستم SYNAPSE از میله‌های تیتانیومی 3.5mm و 4.0mm استفاده شده که در ترکیب با قطعات سیستم‌ فیوژن Occipito-Cervical و سیستم Universal Spinal، ساختار حاصله میتواند از گردن تا کمر را تحت پوشش قرار دهد.

ویژگی ها

1. گستره‌ی زاویه‌ایِ مخروطیِ 100 درجه‌ای برای تمام پیچ‌هایِ Cancellous با قطر 3.5mm و 4.0mm:

 • انعطاف‌پذیری لازم برای جایگذاری پیچ (Insertion) و Rod Capture

2. میله‌هایی از جنس آلیاژ تیتانیوم با قطر 3.5mm و 4.0mm:

 • بهبود Stiffness و Strength: میله‌ی 4.0mm، 49% از محکم‌تر و 71% سفت‌تر از میله‌ی 3.5mm میباشد.*

3. Screwdriver که دارای Patent-Pending Threaded Holding Sleeve میباشد:

 • با از بین بردن Screw Sticking ، امکان جایگذاری‌ای (Insertion) کنترل شده را برای پیچ فراهم می‌آورد
 • Assists in disengaging the screw from the hex or T15

* نیروی تسلیم (Yield Strength) نقطه‌ای از منحنی تنش-کرنش (Stress-Strain) میباشد که از آن نقطه به بعد، با وجود برداشتن نیرو مواد دچار تغییر شکلِ برگشت ناپذیر میشوند، همانگونه که در مدل cantilever bend نشان داده شده است. (Testing on file at DePuy Synthes Companies)

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

شرایطی که بخش Upper Cervical Spine و ناحیه‌ی Occipito-Cervical دچار بی‌ثباتی شده باشند:
 • Rheumatoid arthritis
 • Congenital anomalies
 • Tumors
 • Infections

شرایطی که نواحی Lower Cervical و Upper thoracic Spine دچار بی‌ثباتی شده باشند:

 • Posttraumatic conditions
 • Tumors
 • Iatrogenic instabilities following laminectomy etc

موارد عدم کاربرد:

 • Spinal destruction accompanied by a loss of ventral support (caused by tumors, fractures and infections) results in major instability of the cervical spine and upper thoracic spine. In this situation, stabilization with Synapse is not sufficient. Additional anterior stabilization is crucial.
 • Severe osteoporosis