ستون فقرات

Synex

توضیحات

Synex، نوعی ایمپلنت Pre-Assembled با مکانیزم Ratchet میباشد که جایگزینِ بدنه‌ی مهره می‌گردد. این ایمپلنت با روش Anterior Approach در ستون فقرات قفسه سینه‌ای (T5 to T12) و در ستون فقرات کمری (L1 to L4) بکار برده شده و هدف آن، حمایت از ستون قدامی مهره‌ها (Anterior Column of the Sine) است. بسته به نیازهای آناتومیکی و پاتولوژیکی هر بیمار، سیستم Synex را میتوان در پروسه‌های Mono-، Bi- وFusion Trisegmental بکار برد.
ایمپلنت‌های ِسیستم Synex در قطر، ارتفاع و شیب صفحات انتهایی (Endplates) متفاوت هستند. این تنوع ایمپلنت، جراح را قادر میسازد تا بسته به شرایط آناتومی و پاتولوژی هر بیمار، پیکربندیِ مناسبی را انتخاب نماید. مکانیزم Ratchet امکان Expansion قطعه در محل جایگذاری و مکانیزم Self-Locking را برای سیستم Synex فراهم آورده است.

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

  • Primary or secondary tumours of the thoracic or lumbar spine
  • Fracture of a thoracic or lumbar vertebral body
  • Post-traumatic kyphosis
  • Degenerative or infectious diseases, where the resection of parts of vertebral bodies is indicated

 

موارد عدم کاربرد:

  • Severe osteoporosis
  • Reconstruction of more than two adjacent vertebral bodies
  • Multilevel metastatic destruction of the spine