ستون فقرات

SYNFIX LR Spacer

توضیحات

سیستم SYNFIX® LR، سِتی کامل از ابزارها و ایمپلنت‌هایی است که به منظور Stand-alone Anterior Stabilization در ستون فقرات کمری (L2 to S1) طراحی شده است.
SYNFIX LR، سیستمی از نوع Stand-alone ALIF بوده که متشکل از یک پلاک قدامی (Anterior Plate) و یک Interbody Spacer از جنس رادیولوسنت میباشد. طراحی این سیستم به گونه‌ای است که ساختاری Zero-Profile، شامل چهار پیچ از نوع Locking، ایجاد نموده که پایداری و تثبیت قدامی آنرا فراهم می‌آورند.

ویژگی ها

1. Stand-alone ALIF

 • معادلِ بیومکانیکیِ یک Spacer همراه با پیچ‌های پدیکل*
 • طراحی PEEK Spacer به گونه‌ای است که مدول الاستیسیته‌ای مشابه استخوان متراکم دارد
 • پلاک تیتانیومی همراه با پیچ‌های Locking امکان تثبیتی پایدار را فراهم آورده‌اند

 

2. ساختار Zero-Profile
 • Spacer و Fixing Plate کاملا متناسب با فضای بین مهره‌ای هستند

3. Anatomic Shape

 • ‌طراحی SynFix-LR به صورت محدب به منظور همخوانی با آناتومی فضای بین مهره‌ای
 • ایمپلنت به منظور تطابق با آناتومی افراد مختلف، دارای دو گزینه‌ی انتخابی برای فوت‌پرینت و دو گزینه‌ی انتخابی برای زاویه میباشد.

4. تثبیت پیچ و پلاک

 • بهره‌گیری از مکانیزم تک مرحله‌ایِ Conical Locking به منظور اطمینان از چفت شدن پیچ‌ها در پلاک و عدم نیاز به استفاده از Blocking Plate
 • طراحی پیچ‌های Locking به منظور فراهم آوردن پایداری و انتقال بار به کورتکسِ بدنه‌ی مهره
 • قرار گیریِ چهار پیچ Locking به صورت واگرا، برای تشکیل ساختاری با زاویه‌ی ثابت و ایجاد یک Wedge استخوانی، به منظور کمک به تثبیت ایمپلنت
 • Self-tapping cortical threads، با ایجاد بیشترین قطر ممکن، امکان Enhanced Fixation را فراهم می‌آورند
* نتایج حاصل از تست‌های بیومکانیکی میتوانند لزوما حاکی از عملکرد کلینیکی نباشند.

موارد کاربرد

موارد کاربرد:

پاتولوژی‌های Lumbar و Lumbosacral که ممکن است نیاز به انجام جراحی Anterior Segmental Arthrodesis داشته باشند، شامل:

 • Localised symptomatic degenerative disc disease
 • Revision surgery for failed decompression syndrome
 • Pseudoarthrosis

موارد عدم کاربرد:

 • Spinal fractures
 • Spinal tumor
 • Osteoporosis
 • Infection

موارد عدم کاربرد برای Stand-Alone:

 • Spondylolisthesis
 • Severe segmental instability